Hakkımızda

B aşkanlığımız üstlenmiş olduğu misyon itibariyle, çok geniş bir yelpazede toplumsal ve küresel ölçekte hizmet sunmaktadır. Bu anlamda, örnek alınan bir Kurum haline gelen Teşkilatımızın, mensupları ve ailelerinin konaklama, dinlenme, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, büyük bir talep ve beklenti olduğu bilinmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün vazifeleri arasında sayılan, “Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak” hükmüne istinaden, öncelikli olarak Büyükşehirlerde ‘’Diyanet Evi’’ adı altında sosyal tesis ve misafirhaneler açılması ve Başkanlığımızca işletilmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli idari, mali ve hukuki çalışmaları tamamlanan 56 oda 120 yatak kapasiteli ‘’ Ankara Diyanet Evi’’ , 16 Nisan 2017 Pazar günü itibariyle konaklama hizmeti sunmaya başlamıştır.

Başkanlığımız, personelimiz ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

Diyanet Evi Yönergesi